ตัวอักษรพิเศษ.com

ไทยตัวอักษรพิเศษ - ข

ก = ∩ ∏ Ω Ռ ח π ந ர ମ

ข = ν υ श থ ရျ ရ∫ ဈ ឧ ४

ฃ • খ

ค = の ମ

ง = ງ פ ஜ এ ق ঐ ও ঞ ଏ ၅ ງ ل ق ს ७ و

จ = ຈ す ब ন ল ম অ ज त्र ຈ જિ ને નૈ न ㅋ व ऩ

ช = જ Ճ ಶ ឋ

ด = ດ ๑ இ ஏ ஞ ௭ ெ

ต = ๓ ຕ რ დ ព တ ო ຕ ថា ផា ឲា ឆា ന თ ள ღ ถ = ຖ ଣ ຄ ଋ ઢી

ท = η и מ ŋ ທ ឋា មា ហ

ธ = ຣ ຽ চ ន

น = Ա Њ थ ゆ њ થ य ਪ યૃ Ю ю

บ = υ ບ ப

ป = ປ √ ച

ผ = ຜ ಛ ಟ ය చ ట

ฝ = ධ ඨ ຝ យ

พ = ш ಬ ധ ਘ ພ ဃ ឃ

ฟ = ຟ ௰ ಚ ಭ ඩ

ฬ = ង ឯ

ภ = ग ກ சி រា

ม = ນ ஆ ௮ ঋ भ ಖ ఖ ມ ଐ தூ து អ

ย = ε є ξ ઈ ຢ ع ধ ㄠ ঘ ध छ ຍ ઘ છ اغ اع չ غ

ฒ= ឍ

ร = ຮ よ ی र န ਙ 丂 ઙ હ ន រ វ

ล = ລ त ਫ਼ බ તિ તે તૈ લિ લે લૈ ढ द ट

ว = ວ ຊ ಞ Ձ

ส = さ ざ द ನ న ສ ឥ ৯ స ढे ざ

ห = ㄨ × Ҩ ण യ භ ຫ ຫຼ ӄ ம Ҩ ೫ メ ຫ א

อ = Ә ∂ Ο о ਹ ට વિ ө Ө ბ ס ծ

ฮ = ර ອ

ษ = ម ਖ

ญ = ₪ വ ഖ ல ស ល ભુ / ณ = ભ

สระ โอ = ໂ ∫ ဌ ၎

สระ ไอ = ໄ ໃ ဥ ရ

สระ เอ = も L ζ l ℓ ١١ ແ ເ ا اا រ វ ъ

สระ อิ = ິ

สระ อะ = ະ း

สระ อา = ণ ד প গ າ ๅ

สระ อิ = ═हई ईह═

= ωี่ ஆี ພื่ नี๊ さื ஆื იิ๊ ചี ধิ้ பิ иี่ ຮิ

ღƪ(ˆ◡ˆ)ʃ♡ ขอบคุณ... แบ่งปันสิ่งนี้กับเพื่อนของคุณ :) ♡ƪ(ˆ◡ˆ)ʃ♪

Error Contact[email protected]

หน้าต่อไป